Tips for getting a tech jobNextra

Bởi vì công nghệ có thể là một ngành chuyên biệt, bạn có thể nổi bật hơn so với các ứng viên khác bằng cách có thêm kiến ​​thức về lĩnh vực công nghệ. Cân nhắc đăng ký các blog trong ngành, đăng ký với các hiệp hội theo ngành chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo cho các thành viên hoặc nghe podcast từ một chuyên gia trong ngành được công nhận.


Nextra

Nếu bạn là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học hoặc có một lịch sử việc làm tình nguyện, bạn sẽ đặc biệt muốn khám phá các cơ hội tình nguyện. Mặc dù đây là những vị trí không được trả lương, nhưng bạn vẫn có thể xây dựng kiến ​​thức và kỹ năng của mình. Các vị trí tình nguyện viên cũng giới thiệu bạn với các chuyên gia trong ngành, những người có thể giới thiệu bạn cho các vị trí được trả lương toàn thời gian và cho bạn cơ hội thêm điều gì đó mới vào danh mục đầu tư của mình.


Nextra

Nếu bạn đăng ký các dự án freelance với khách hàng, bạn sẽ có thể xây dựng portfolio của mình và có kinh nghiệm thực tế để thể hiện với một người quản lý tuyển dụng.