Scrum Master

Roadmap


Đây là lộ trình cơ bản để trở thành Scrum Master:

 1. Tìm hiểu về Agile và Scrum: Bạn cần có kiến ​​thức căn bản về Agile và Scrum, vì Scrum Master chịu trách nhiệm đảm bảo đội phát triển tuân thủ các nguyên tắc và quy trình Agile và Scrum.

 2. Trở thành một thành viên của đội Scrum: Tham gia vào một dự án Scrum như là một thành viên của đội phát triển hoặc một vai trò khác trong dự án có liên quan đến Scrum. Bạn sẽ học được cách Scrum hoạt động và làm việc với Scrum Master.

 3. Trở thành một Scrum Master Assistant: Hỗ trợ Scrum Master trong một dự án thực tế để hiểu thêm về công việc của Scrum Master.

 4. Tham gia khóa đào tạo Scrum Master: Có rất nhiều khóa học và chứng chỉ liên quan đến Scrum Master, học viên được hướng dẫn kỹ lưỡng về các quy trình Scrum, quản lý dự án Agile, kỹ năng lắng nghe và giao tiếp, tư duy phân tích và giải quyết vấn đề.

 5. Thực hành Scrum Master: Thực hành làm Scrum Master trong một dự án thực tế, tham gia đầy đủ các hoạt động liên quan đến Scrum Master, từ lập kế hoạch cho đến quản lý và giám sát dự án.

 6. Tiếp tục học tập và phát triển: Scrum Master không phải là một công việc dễ dàng và bạn cần phải tiếp tục học tập và phát triển kỹ năng của mình trong quá trình làm việc. Bạn có thể đọc sách, tham gia các khóa học và đào tạo mới để cập nhật và nâng cao kiến ​​thức của mình về Scrum và Agile.

Websites tham khảo hữu ích


Đây là một số trang web hữu ích để học về Scrum Master:

 1. Scrum.org: Trang web chính thức của Scrum.org cung cấp nhiều tài liệu học tập, chứng chỉ và khóa học liên quan đến Scrum và Scrum Master.

 2. Agile Alliance: Trang web này cung cấp các tài liệu, bài viết, sách, tài liệu tham khảo và thông tin về các sự kiện liên quan đến Agile và Scrum.

 3. Scrum Inc.: Trang web này cung cấp các khóa đào tạo, chứng chỉ và tài liệu tham khảo để học về Scrum và Scrum Master.

 4. Scrum Alliance: Trang web này cung cấp các tài liệu học tập, chứng chỉ và khóa học để học về Scrum và Scrum Master.

 5. Agile Manifesto: Trang web này cung cấp các nguyên tắc Agile và Scrum, đó là những điều cơ bản mà Scrum Master cần hiểu.

 6. Udemy: Trang web này cung cấp các khóa học trực tuyến về Scrum và Scrum Master.

 7. Coursera: Trang web này cung cấp các khóa học trực tuyến về Agile và Scrum từ các trường đại học hàng đầu trên thế giới.

 8. Lynda.com: Trang web này cung cấp các khóa học trực tuyến về Scrum và Agile.

 9. Udacity: Trang web này cung cấp các khóa học trực tuyến về Agile và Scrum.

 10. Project Management Institute (PMI): Trang web này không chỉ cung cấp các tài liệu và khóa học về Project Management, mà còn có các tài liệu về Agile và Scrum.

Questions?


Nếu có thắc mắc gì về nghề, bạn có thể trao đổi ngay: Tại đây →