Business Analyst

Overview


Khi đã xác định được nghề nghiệp cho bản thân, hiểu công việc và nhiệm vụ thực hiện mỗi ngày của nghề này thì bạn cần trang bị cho bản thân những kỹ năng phù hợp để theo đuổi nó.

Nếu chưa rõ Business Analyst là gì, bạn đọc có thể tham khảo bài TAB đã viết về nghề: Business Analyst – nghề “quốc dân” trò chuyện công việc với các phòng ban

Roadmap


💡

Nhấn Đăng ký để nhận được thông tin ngay khi Roadmap có trên TAB docs nhé!

Nextra Example

Websites tham khảo hữu ích


Questions?


Nếu có thắc mắc gì về nghề, bạn có thể trao đổi ngay: Tại đây →