Thần số học

Định nghĩa

Thần số học (Numerology) là một môn khoa học cổ xưa, tập trung vào việc tìm hiểu tác động của các con số đến cuộc sống của con người. Thông qua phép tính và phân tích các con số được liên kết với tên và ngày sinh của một người, thần số học cho phép chúng ta hiểu thêm về tính cách, năng lực, tài năng và cơ hội trong cuộc sống của một người.

Thần số học có nguồn gốc từ các nền văn hóa cổ đại như Ai Cập, Hy Lạp và Trung Quốc, và được phát triển trong suốt hàng nghìn năm. Hiện nay, thần số học vẫn được sử dụng và phổ biến trên toàn thế giới, như là một công cụ để tìm hiểu bản thân và các cơ hội trong cuộc sống.

Cách tính

Cách tính con số chủ đạo trong thần số học phụ thuộc vào phương pháp tính toán mà bạn sử dụng. Tuy nhiên, một phương pháp phổ biến là sử dụng ngày sinh của bạn để tính toán con số chủ đạo.

Bước 1: Tính toán tổng các số trong ngày sinh của bạn. Ví dụ, nếu ngày sinh của bạn là 22/10/1985, thì tổng các số là: 2 + 2 + 1 + 0 + 1 + 9 + 8 + 5 = 28.

Bước 2: Nếu tổng các số vượt quá 9, hãy tiếp tục rút gọn bằng cách cộng các số lại với nhau. Trong trường hợp này, 28 = 2 + 8 = 10.

Bước 3: Nếu tổng các số sau khi rút gọn vẫn lớn hơn 9, hãy tiếp tục rút gọn cho đến khi thu được một số từ 1 đến 9. Trong trường hợp này, 10 = 1 + 0 = 1. Do đó, con số chủ đạo của ngày sinh của bạn là 1.

Ngoài ra, nếu bạn muốn tính toán con số chủ đạo dựa trên tên của mình, bạn có thể sử dụng bảng chữ cái số để ánh xạ các chữ cái thành số tương ứng và tính tổng các số đó, sau đó tiếp tục rút gọn cho đến khi thu được một số từ 1 đến 9.

Áp dụng thần số học để tìm ra định hướng nghề nghiệp

  1. Tính toán số đặc biệt của mình dựa trên ngày sinh hoặc tên của mình.
  2. Tìm hiểu ý nghĩa của số đặc biệt đó trong thần số học và các phẩm chất tích cực của nó.
  3. Nghiên cứu các nghề nghiệp có liên quan đến các phẩm chất tích cực đó. Bạn có thể tham khảo các nguồn tài liệu hoặc tìm kiếm thông tin từ những người có kinh nghiệm trong ngành.
  4. Đánh giá xem liệu các nghề nghiệp đó có phù hợp với khả năng, sở thích, giá trị, mục tiêu và tính cách của bạn hay không.