Front-end Developer

Overview


Làm sao để trở thành Front-end Developer

Roadmap


Khi đã xác định được nghề nghiệp cho bản thân, hiểu công việc và nhiệm vụ thực hiện mỗi ngày của nghề này thì bạn cần trang bị cho bản thân những kỹ năng phù hợp để theo đuổi nó.

Nextra Example

Hứng thú với Roadmap của TAB


Bạn có thể xem chi tiết, tải về và điều chỉnh lại theo mẫu của TAB: 👉 Tại đây

Websites tham khảo hữu ích


Dựa vào roadmap trên, TAB giới thiệu bạn đọc một số khóa học nâng cấp chuyên môn nghề Front-end Developer cho bản thân:

HTML Basics

CSS Basics

JavaScript

Version Control Systems

Server-side rendering

Questions?


Nếu có thắc mắc gì về nghề, bạn có thể trao đổi ngay: 👉 Tại đây