What do you need to get a job in tech?

Các kỹ năng cụ thể bạn cần để có được một công việc trong lĩnh vực công nghệ có thể khác nhau tùy theo nhà tuyển dụng, nhưng bạn có thể tăng cơ hội nếu bạn sở hữu các kỹ năng quan trọng cho ngành. Trong khi có một số vị trí làm việc độc lập trong lĩnh vực này, cũng có những vị trí cần phải làm việc với nhóm, tương tác với người dùng cuối của các chương trình và làm việc theo khung giờ không theo truyền thống. Dưới đây là một số kỹ năng mềm cần phát triển và tham khảo trong sơ yếu lý lịch và phỏng vấn xin việc của bạn:


Nextra
Nextra
Nextra
Nextra
Nextra
Nextra
Nextra
Nextra