Project Manager

Roadmap


Lộ trình để trở thành Project Manager bao gồm các bước sau đây:

 1. Tìm hiểu về vai trò và nhiệm vụ của Project Manager: Để trở thành một Project Manager, bạn cần phải hiểu rõ về công việc, vai trò và trách nhiệm của một Project Manager. Bạn có thể tìm hiểu thông tin này từ các tài liệu trên mạng, sách vở hoặc tham gia các khóa học về quản lý dự án.

 2. Học về các phương pháp quản lý dự án: Khi đã hiểu rõ về vai trò của một Project Manager, bạn cần phải học về các phương pháp quản lý dự án, bao gồm cả Agile và Waterfall. Bạn có thể tìm hiểu thông tin này từ các khóa học hoặc sách vở về quản lý dự án.

 3. Tìm kiếm kinh nghiệm làm việc trong quản lý dự án: Nếu bạn đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến dự án, bạn có thể bắt đầu giới thiệu bản thân là một Project Manager. Tuy nhiên, nếu bạn mới bắt đầu, bạn có thể tìm kiếm các cơ hội thực tập hoặc các vị trí thấp hơn trong quản lý dự án để tích lũy kinh nghiệm.

 4. Học cách sử dụng các công cụ quản lý dự án: Các công cụ quản lý dự án như Microsoft Project, Trello, Asana, Basecamp và Jira là những công cụ quan trọng để giúp bạn quản lý dự án hiệu quả. Hãy tìm hiểu cách sử dụng các công cụ này để quản lý dự án tốt hơn.

 5. Phát triển kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo: Project Manager là một người lãnh đạo và cần có kỹ năng giao tiếp tốt để thuyết phục các thành viên trong dự án làm việc hiệu quả. Bạn cũng cần phải có khả năng lãnh đạo để điều hành dự án thành công.

 6. Hoàn thiện bản thân: Để trở thành một Project Manager tốt, bạn cần phải hoàn thiện bản thân và không ngừng học hỏi các kỹ năng mới. Bạn có thể tham gia các khóa học, hội thảo, đọc sách và tiếp xúc với những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án để cải thiện kỹ năng của mình.

Websites tham khảo hữu ích


Đây là một số trang web hữu ích để học Project Manager:

 1. ProjectManagement.com: là một trang web của Project Management Institute (PMI) cung cấp các tài nguyên, chia sẻ kiến thức và kết nối với cộng đồng quản lý dự án.

 2. ProjectManager.com: là một nền tảng quản lý dự án trực tuyến với các công cụ quản lý dự án, tài nguyên học tập và hướng dẫn.

 3. Coursera.org: cung cấp các khóa học trực tuyến từ các trường đại học và tổ chức đào tạo hàng đầu trên thế giới về quản lý dự án.

 4. Udemy.com: là một nền tảng học trực tuyến cung cấp các khóa học về quản lý dự án từ các chuyên gia trong ngành.

 5. ProjectManager.org: là một trang web của International Association of Project Managers (IAPM) cung cấp các tài nguyên, chứng chỉ và hỗ trợ đào tạo cho quản lý dự án.

 6. PMTraining.com: là một trang web cung cấp các khóa học và tài nguyên về quản lý dự án, bao gồm cả chứng chỉ PMP (Project Management Professional) của PMI.

 7. MindTools.com: là một trang web cung cấp các công cụ và kỹ năng cần thiết để quản lý dự án hiệu quả, bao gồm cả các khóa học trực tuyến.

 8. Wrike.com: là một nền tảng quản lý dự án trực tuyến cung cấp các công cụ quản lý dự án và tài nguyên học tập.

 9. LinkedIn Learning: cung cấp các khóa học trực tuyến từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành, bao gồm cả quản lý dự án.

 10. EdX.org: cung cấp các khóa học trực tuyến từ các trường đại học hàng đầu trong ngành, bao gồm cả các khóa học về quản lý dự án.

Questions?


Nếu có thắc mắc gì về nghề, bạn có thể trao đổi ngay: Tại đây →