Tech Job

Một công việc công nghệ là một vai trò mà bạn sẽ chịu trách nhiệm sử dụng các công cụ và chương trình để hoàn thành các dự án công nghệ. Có rất nhiều công việc trong ngành, tuy nhiên tuỳ vào sở thích của bạn để định hướng cho sự nghiệp mà bạn hướng tới. Bạn có thể chuyên về phát triển phần mềm (software development), bảo mật thông tin (information security), phát triển web (web development) hoặc làm việc trong lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số (digital communications) của lĩnh vực này.

Các công việc công nghệ thường liên tục phát triển khi có phần mềm mới và xu hướng mới xuất hiện.

Nextra Example